obucheniya.jpg

КлінікаНауково-методичний центр

Основною метою діяльності Центру є сприяння організації навчальному процесу відповідно до чинного законодавства та його науково-методичному забезпеченню в інститутах і на факультетах Університету, впровадження до навчального процесу сучасних методик та технологій.

Завданнями Центру є:

Узагальнення і аналіз стану організації навчального процесу в Університеті, розробка напрямів його вдосконалення з урахуванням новітніх позитивних освітніх тенденцій в Україні та у Європі, необхідності розвитку вищої освіти в Україні.

Сприяння факультетам та інститутам у посиленні фундаментальної складової підготовки у Київському університеті, в активному використанні у навчальному процесі результатів та технологій наукового пошуку.

Розробка та впровадження методичних рекомендацій щодо поліпшення організації навчального процесу та підвищення якості підготовки фахівців в університеті.

Розробка методичних рекомендацій інститутам і факультетам щодо формування навчальних планів та внесення змін до них.

Розробка методичних рекомендацій щодо наближення національних освітніх стандартів до Європейської кредитно-трансферної та акумулюючої системи (ECTS).

Узагальнення об’єктивних та суб’єктивних складових мотивації студентів до систематичної самостійної роботи.

Аналіз та розробка методичних рекомендацій щодо організаційних форм контролю самостійної роботи студентів та якості набутих знань.

Розробка науково-методичних рекомендацій щодо впровадження у навчальний процес сучасних технологій.

Координація роботи зі студентами в інститутах, на факультетах.
© 2019 Університетська клініка Київського національного університету ім. Тараса Шевченка